Asset Class Navigation

Alumina FOB Australia (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 06/2020 12/2022 4,500 USD 30.000%