Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
FEB 18 63.74 63.77 62.85 63.57 -.58 63.37 178,906 80,797
MAR 18 63.68 63.73 62.78 63.47 -.58 63.31 694,848 612,107
APR 18 63.62 63.62 62.63 63.32 -.55 63.16 80,137 207,422
MAY 18 63.31 63.32 62.44 63.12 -.53 62.96 32,652 163,095
JUN 18 63.03 63.03 62.18 62.86 -.52 62.68 64,622 304,638
JLY 18 62.31 62.64 61.89 62.50 -.52 62.33 11,957 95,813
AUG 18 62.07 62.20 61.57 62.10 -.52 61.93 6,841 77,532
SEP 18 61.85 61.85 61.16 61.64 -.50 61.53 9,260 98,586
OCT 18 60.94 61.45B 60.84 61.29 -.49 61.14 3,476 80,762
NOV 18 60.61 61.07B 60.47 60.84 -.47 60.77 1,778 66,827
DEC 18 60.66 60.75B 60.00 60.56B -.45 60.41 43,081 244,712
JAN 19 60.17 60.30 59.72 60.12 -.42 60.05 1,752 84,078
FEB 19 59.79 59.79 59.04 59.77B -.40 59.67 1,519 41,803
MAR 19 59.26 59.45 59.00A 59.32B -.36 59.31 2,389 33,705
APR 19 - - 59.06A 59.06A -.36 58.94 489 15,074
MAY 19 58.53 58.53 58.53 58.53 -.34 58.60 697 15,640
JUN 19 58.22 58.56 57.91A 58.32 -.31 58.29 8,936 88,195
JLY 19 - - 58.04A 58.04A -.29 57.96 2,350 13,793
AUG 19 - - 57.74A 57.74A -.27 57.66 3,509 9,362
SEP 19 - - 57.46A 57.46A -.25 57.40 2,312 20,600
OCT 19 - - 57.21A 57.21A -.22 57.17 1,124 10,620
NOV 19 56.50 57.01B 56.50 57.00 -.18 56.97 709 11,994
DEC 19 56.72 57.02 56.27 56.86 -.13 56.80 14,924 107,133
JAN 20 - - 56.54A 56.54A -.09 56.58 1,214 9,409
FEB 20 - - - - -.07 56.38 45 3,642
MAR 20 - - - - -.05 56.18 17 6,265
APR 20 - - - - -.03 55.99 0 1,172
MAY 20 - - - - -.02 55.83 5 1,383
JUN 20 55.50 55.80 55.50 55.68 -.02 55.65 468 12,769
JLY 20 - - - - -.02 55.45 5 1,712
AUG 20 - - - - -.02 55.28 5 2,363
SEP 20 - - - - UNCH 55.14 5 2,444
OCT 20 - - - - +.04 55.02 0 2,043
NOV 20 - - - - +.09 54.92 1,016 2,570
DEC 20 54.52 54.95 54.23 54.84 +.09 54.83 2,862 43,540
JAN 21 - - - - +.10 54.72 4 3,697
FEB 21 - - - - +.12 54.63 2 4,462
MAR 21 - - - - +.12 54.51 0 1,169
APR 21 - - - - +.16 54.38 0 287
MAY 21 - - - - +.14 54.25 0 34
JUN 21 - - - - +.16 54.18 47 1,915
JLY 21 - - - - +.19 54.09 0 2
AUG 21 - - - - +.20 54.07 0 250
SEP 21 - - - - +.21 54.01 0 0
OCT 21 - - - - +.21 53.86 0 1
NOV 21 - - - - +.22 53.80 0 0
DEC 21 - 53.66B - 53.66B +.23 53.76 243 11,323
JAN 22 - - - - +.24 53.69 0 0
FEB 22 - - - - +.25 53.63 0 0
MAR 22 - - - - +.26 53.61 0 0
APR 22 - - - - +.27 53.59 0 0
MAY 22 - - - - +.28 53.58 0 0
JUN 22 - - - - +.29 53.55 0 0
JLY 22 - - - - +.29 53.45 0 0
AUG 22 - - - - +.30 53.48 0 0
SEP 22 - - - - +.30 53.57 0 0
OCT 22 - - - - +.30 53.51 0 0
NOV 22 - - - - +.31 53.51 0 0
DEC 22 52.57 53.55 52.57 53.50 +.31 53.48 100 3,269
JAN 23 - - - - +.31 53.48 0 0
FEB 23 - - - - +.31 53.48 0 0
MAR 23 - - - - +.31 53.49 0 0
APR 23 - - - - +.31 53.48 0 0
MAY 23 - - - - +.31 53.45 0 0
JUN 23 - - - - +.31 53.52 0 0
JLY 23 - - - - +.30 53.48 0 0
AUG 23 - - - - +.30 53.44 0 0
SEP 23 - - - - +.30 53.53 0 0
OCT 23 - - - - +.30 53.53 0 0
NOV 23 - - - - +.30 53.53 0 0
DEC 23 - - - - +.30 53.57 0 177
JUN 24 - - - - +.30 53.72 0 0
DEC 24 - - - - +.30 53.87 0 49
JUN 25 - - - - +.30 54.07 0 0
DEC 25 - - - - +.30 54.28 0 21
JUN 26 - - - - +.30 54.48 0 0
DEC 26 - - - - +.30 54.68 0 0
Total 1,174,306 2,600,256

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本