Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
图表 最后 变化 前一交易日结算价 开盘价 成交量 高/低限
DEC 2017 显示价格走势 1289.7 -2.5 1292.2 1291.8 1291.8 1288.4 595 1382.2 / 1202.2 01:15:39 CT
23 Nov 2017
FEB 2018 显示价格走势 1294.0 -2.8 1296.8 1295.7 1295.9 1293.0 168 1386.8 / 1206.8 01:16:10 CT
23 Nov 2017
APR 2018 显示价格走势 1297.2 -3.9 1301.1 1298.5 1298.5 1297.2 3 1391.1 / 1211.1 00:13:38 CT
23 Nov 2017
JUN 2018 显示价格走势 1302.0 -3.5 1305.5 1303.0 1303.0 1302.0 4 1395.5 / 1215.5 01:08:11 CT
23 Nov 2017
AUG 2018 显示价格走势 - - 1309.9 - - - 0 1399.9 / 1219.9 18:17:56 CT
22 Nov 2017
OCT 2018 显示价格走势 - - 1314.3 - - - 0 1404.3 / 1224.3 18:17:58 CT
22 Nov 2017
DEC 2018 显示价格走势 - - 1318.9 - - - 0 1408.9 / 1228.9 00:15:36 CT
23 Nov 2017
FEB 2019 显示价格走势 - - 1323.6 - - - 0 1413.6 / 1233.6 18:18:22 CT
22 Nov 2017
APR 2019 显示价格走势 - - 1328.3 - - - 0 1418.3 / 1238.3 18:17:57 CT
22 Nov 2017
JUN 2019 显示价格走势 - - 1333.1 - - - 0 1423.1 / 1243.1 18:18:20 CT
22 Nov 2017
AUG 2019 显示价格走势 - - 1337.7 - - - 0 1427.7 / 1247.7 18:17:52 CT
22 Nov 2017
OCT 2019 显示价格走势 - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017