Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Futures Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 价格 规模 指标
17 Jan 2018 16:59:54 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:51 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:50 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:21 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:21 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:20 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:13 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:09 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:09 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:09 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:08 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:02 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:59:02 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:46 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:43 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:36 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:33 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:30 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:25 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:23 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:23 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:19 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:58:02 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:57:44 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:57:14 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:56:29 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:56:09 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:56:08 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:56:08 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:59 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:44 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:38 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:38 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:00 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:55:00 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:54:57 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:54:03 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:53:38 278250.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:53:01 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:52:06 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:51:13 278250.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:51:13 278250.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:50:40 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:47:59 278250.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:47:50 278250.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:46:23 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:46:05 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:46:03 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:45:59 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:45:47 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:45:28 278275.0 0 Indicative
17 Jan 2018 16:45:08 278275.0 0 Indicative

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货