Asset Class Navigation

Japanese Yen Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Mar 2017 J1H17 12 Aug 2013
13 Mar 2017
13 Mar 2017 -
-
13 Mar 2017
13 Mar 2017
-
-
15 Mar 2017
15 Mar 2017
Jun 2017 J1M17 12 Aug 2013
19 Jun 2017
19 Jun 2017 -
-
19 Jun 2017
19 Jun 2017
-
-
21 Jun 2017
21 Jun 2017
Sep 2017 J1U17 12 Aug 2013
18 Sep 2017
18 Sep 2017 -
-
18 Sep 2017
18 Sep 2017
-
-
20 Sep 2017
20 Sep 2017
Dec 2017 J1Z17 12 Aug 2013
18 Dec 2017
18 Dec 2017 -
-
18 Dec 2017
18 Dec 2017
-
-
20 Dec 2017
20 Dec 2017
Mar 2018 J1H18 12 Aug 2013
19 Mar 2018
19 Mar 2018 -
-
19 Mar 2018
19 Mar 2018
-
-
22 Mar 2018
22 Mar 2018
Jun 2018 J1M18 12 Aug 2013
18 Jun 2018
18 Jun 2018 -
-
18 Jun 2018
18 Jun 2018
-
-
20 Jun 2018
20 Jun 2018
Sep 2018 J1U18 17 Sep 2013
17 Sep 2018
17 Sep 2018 -
-
17 Sep 2018
17 Sep 2018
-
-
19 Sep 2018
19 Sep 2018
Dec 2018 J1Z18 17 Dec 2013
17 Dec 2018
17 Dec 2018 -
-
17 Dec 2018
17 Dec 2018
-
-
19 Dec 2018
19 Dec 2018
Mar 2019 J1H19 18 Mar 2014
18 Mar 2019
18 Mar 2019 -
-
18 Mar 2019
18 Mar 2019
-
-
20 Mar 2019
20 Mar 2019
Jun 2019 J1M19 17 Jun 2014
17 Jun 2019
17 Jun 2019 -
-
17 Jun 2019
17 Jun 2019
-
-
19 Jun 2019
19 Jun 2019
Sep 2019 J1U19 16 Sep 2014
16 Sep 2019
16 Sep 2019 -
-
16 Sep 2019
16 Sep 2019
-
-
18 Sep 2019
18 Sep 2019
Dec 2019 J1Z19 16 Dec 2014
16 Dec 2019
16 Dec 2019 -
-
16 Dec 2019
16 Dec 2019
-
-
18 Dec 2019
18 Dec 2019
Mar 2020 J1H20 17 Mar 2015
16 Mar 2020
16 Mar 2020 -
-
16 Mar 2020
16 Mar 2020
-
-
18 Mar 2020
18 Mar 2020
Jun 2020 J1M20 16 Jun 2015
15 Jun 2020
15 Jun 2020 -
-
15 Jun 2020
15 Jun 2020
-
-
17 Jun 2020
17 Jun 2020
Sep 2020 J1U20 15 Sep 2015
14 Sep 2020
14 Sep 2020 -
-
14 Sep 2020
14 Sep 2020
-
-
16 Sep 2020
16 Sep 2020
Dec 2020 J1Z20 15 Dec 2015
14 Dec 2020
14 Dec 2020 -
-
14 Dec 2020
14 Dec 2020
-
-
16 Dec 2020
16 Dec 2020
Mar 2021 J1H21 15 Mar 2016
15 Mar 2021
15 Mar 2021 -
-
15 Mar 2021
15 Mar 2021
-
-
17 Mar 2021
17 Mar 2021
Jun 2021 J1M21 14 Jun 2016
14 Jun 2021
14 Jun 2021 -
-
14 Jun 2021
14 Jun 2021
-
-
16 Jun 2021
16 Jun 2021
Sep 2021 J1U21 20 Sep 2016
13 Sep 2021
13 Sep 2021 -
-
13 Sep 2021
13 Sep 2021
-
-
15 Sep 2021
15 Sep 2021
Dec 2021 J1Z21 20 Dec 2016
13 Dec 2021
13 Dec 2021 -
-
13 Dec 2021
13 Dec 2021
-
-
15 Dec 2021
15 Dec 2021