Asset Class Navigation

London Spot Gold Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

06/2022
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

11/2022
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

06/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

11/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

06/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

11/2020
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

08/2021
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

11/2021
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

02/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

06/2023
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

11/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

06/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

12/2020
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

01/2021
11/2020

02/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

12/2021
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

01/2022
11/2020

02/2022
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

11/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

06/2023
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

07/2023
11/2020

11/2023
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

12/2023
11/2020

06/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2020

07/2024
11/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

08/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

11/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

02/2022
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

04/2022
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

06/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

11/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

06/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

11/2023
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

06/2024
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

08/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

11/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

12/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

06/2022
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

07/2022
02/2021

11/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

12/2022
02/2021

06/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

07/2023
02/2021

11/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

12/2023
02/2021

06/2024
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2021

07/2024
02/2021

12/2024
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

12/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

06/2022
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

11/2022
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

12/2022
04/2021

06/2023
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

07/2023
04/2021

11/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

12/2023
04/2021

06/2024
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2021

07/2024
04/2021

12/2024
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

12/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

06/2022
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

11/2022
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

12/2022
06/2021

06/2023
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

07/2023
06/2021

11/2023
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

12/2023
06/2021

06/2024
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2021

07/2024
06/2021

12/2024
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

12/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

01/2022
08/2021

02/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

06/2022
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

07/2022
08/2021

11/2022
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

12/2022
08/2021

06/2023
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

07/2023
08/2021

11/2023
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

12/2023
08/2021

06/2024
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2021

07/2024
08/2021

12/2024
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

12/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

01/2022
11/2021

02/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

07/2022
11/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

06/2023
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

07/2023
11/2021

11/2023
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

12/2023
11/2021

06/2024
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
09/2021

07/2024
11/2021

12/2024
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

02/2022
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

04/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

06/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

07/2023
12/2021

11/2023
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

12/2023
12/2021

06/2024
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2021

07/2024
12/2021

12/2024
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

06/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

07/2022
02/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

12/2022
02/2022

06/2023
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

07/2023
02/2022

11/2023
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

12/2023
02/2022

06/2024
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
01/2022

07/2024
02/2022

12/2024
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

12/2022
04/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

07/2023
04/2022

11/2023
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

12/2023
04/2022

06/2024
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
03/2022

07/2024
04/2022

12/2024
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2022

12/2022
06/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2022

07/2023
06/2022

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2022

12/2023
06/2022

06/2024
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
05/2022

07/2024
06/2022

12/2024
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2022

12/2022
11/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2022

07/2023
11/2022

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2022

12/2023
11/2022

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2022

07/2024
11/2022

12/2024
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2022

07/2023
06/2023

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2022

12/2023
06/2023

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2022

07/2024
06/2023

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2023

12/2023
11/2023

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
07/2023

07/2024
11/2023

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
A

B
12/2023

07/2024
06/2024

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SI 1

1
B

A
07/2024

07/2024
12/2024

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

11/2020
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

02/2021
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

04/2021
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

06/2021
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

08/2021
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

11/2021
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

02/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

06/2022
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

11/2022
520 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

06/2023
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

11/2023
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

06/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

12/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

11/2020
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

08/2021
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

11/2021
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

02/2022
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

06/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

11/2022
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

06/2023
520 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

11/2023
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

06/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

12/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

12/2020
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

01/2021
11/2020

02/2021
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

12/2021
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

01/2022
11/2020

02/2022
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

06/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

11/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

06/2023
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

07/2023
11/2020

11/2023
520 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

12/2023
11/2020

06/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2020

07/2024
11/2020

12/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

08/2021
440 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

11/2021
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

02/2022
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

04/2022
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

06/2022
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

11/2022
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

06/2023
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

11/2023
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

06/2024
520 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

12/2024
540 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

08/2021
430 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

11/2021
440 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

12/2021
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

06/2022
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

07/2022
02/2021

11/2022
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

12/2022
02/2021

06/2023
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

07/2023
02/2021

11/2023
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

12/2023
02/2021

06/2024
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2021

07/2024
02/2021

12/2024
520 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
430 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
430 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

12/2021
440 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

06/2022
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

11/2022
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

12/2022
04/2021

06/2023
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

07/2023
04/2021

11/2023
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

12/2023
04/2021

06/2024
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2021

07/2024
04/2021

12/2024
510 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
390 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
430 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

12/2021
430 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
440 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

06/2022
460 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

11/2022
470 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

12/2022
06/2021

06/2023
480 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

07/2023
06/2021

11/2023
490 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

12/2023
06/2021

06/2024
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2021

07/2024
06/2021

12/2024
500 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

12/2021
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

01/2022
08/2021

02/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

06/2022
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

07/2022
08/2021

11/2022
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

12/2022
08/2021

06/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

07/2023
08/2021

11/2023
160 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

12/2023
08/2021

06/2024
170 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2021

07/2024
08/2021

12/2024
180 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

12/2021
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

01/2022
11/2021

02/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

06/2022
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

07/2022
11/2021

11/2022
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

06/2023
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

07/2023
11/2021

11/2023
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

12/2023
11/2021

06/2024
160 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
09/2021

07/2024
11/2021

12/2024
170 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

02/2022
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

04/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

06/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

11/2022
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

06/2023
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

07/2023
12/2021

11/2023
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

12/2023
12/2021

06/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2021

07/2024
12/2021

12/2024
160 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
70 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

06/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

07/2022
02/2022

11/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

12/2022
02/2022

06/2023
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

07/2023
02/2022

11/2023
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

12/2023
02/2022

06/2024
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
01/2022

07/2024
02/2022

12/2024
150 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
90 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

11/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

12/2022
04/2022

06/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

07/2023
04/2022

11/2023
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

12/2023
04/2022

06/2024
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
03/2022

07/2024
04/2022

12/2024
140 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

11/2022
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2022

12/2022
06/2022

06/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2022

07/2023
06/2022

11/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2022

12/2023
06/2022

06/2024
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
05/2022

07/2024
06/2022

12/2024
130 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2022

12/2022
11/2022

06/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2022

07/2023
11/2022

11/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2022

12/2023
11/2022

06/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2022

07/2024
11/2022

12/2024
120 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2022

07/2023
06/2023

11/2023
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2022

12/2023
06/2023

06/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2022

07/2024
06/2023

12/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2023

12/2023
11/2023

06/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
07/2023

07/2024
11/2023

12/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
A

B
12/2023

07/2024
06/2024

12/2024
110 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIL 1

1
B

A
07/2024

07/2024
12/2024

12/2024
220 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

11/2020
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
8,600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

02/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

04/2021
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

06/2021
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

08/2021
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

11/2021
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

02/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

06/2022
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

11/2022
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

06/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

11/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

06/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

11/2020
8,350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
8,600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

08/2021
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

11/2021
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

02/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

06/2022
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

11/2022
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

06/2023
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

11/2023
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

06/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

12/2024
1,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

12/2020
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

01/2021
11/2020

02/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

12/2021
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

01/2022
11/2020

02/2022
8,800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
8,850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

06/2022
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

11/2022
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

06/2023
8,950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

07/2023
11/2020

11/2023
9,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

12/2023
11/2020

06/2024
9,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2020

07/2024
11/2020

12/2024
9,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
8,350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

08/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

11/2021
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

02/2022
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

04/2022
8,800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

06/2022
8,850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

11/2022
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

06/2023
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

11/2023
8,950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

06/2024
9,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

12/2024
9,100 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
8,350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

08/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

11/2021
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

12/2021
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

06/2022
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

07/2022
02/2021

11/2022
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

12/2022
02/2021

06/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

07/2023
02/2021

11/2023
900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

12/2023
02/2021

06/2024
950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2021

07/2024
02/2021

12/2024
1,000 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

12/2021
8,600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

06/2022
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

11/2022
8,800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

12/2022
04/2021

06/2023
8,850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

07/2023
04/2021

11/2023
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

12/2023
04/2021

06/2024
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2021

07/2024
04/2021

12/2024
8,950 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

12/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
8,600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

06/2022
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

11/2022
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

12/2022
06/2021

06/2023
8,800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

07/2023
06/2021

11/2023
8,850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

12/2023
06/2021

06/2024
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2021

07/2024
06/2021

12/2024
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
8,350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

12/2021
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

01/2022
08/2021

02/2022
8,550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
8,600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

06/2022
8,650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

07/2022
08/2021

11/2022
8,700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

12/2022
08/2021

06/2023
8,750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

07/2023
08/2021

11/2023
8,800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

12/2023
08/2021

06/2024
8,850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2021

07/2024
08/2021

12/2024
8,900 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

12/2021
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

01/2022
11/2021

02/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

06/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

07/2022
11/2021

11/2022
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

06/2023
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

07/2023
11/2021

11/2023
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

12/2023
11/2021

06/2024
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
09/2021

07/2024
11/2021

12/2024
850 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

02/2022
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

04/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

06/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

11/2022
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

06/2023
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

07/2023
12/2021

11/2023
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

12/2023
12/2021

06/2024
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2021

07/2024
12/2021

12/2024
800 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
350 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

06/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

07/2022
02/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

12/2022
02/2022

06/2023
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

07/2023
02/2022

11/2023
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

12/2023
02/2022

06/2024
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
01/2022

07/2024
02/2022

12/2024
750 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
450 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

12/2022
04/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

07/2023
04/2022

11/2023
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

12/2023
04/2022

06/2024
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
03/2022

07/2024
04/2022

12/2024
700 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

11/2022
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2022

12/2022
06/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2022

07/2023
06/2022

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2022

12/2023
06/2022

06/2024
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
05/2022

07/2024
06/2022

12/2024
650 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2022

12/2022
11/2022

06/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2022

07/2023
11/2022

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2022

12/2023
11/2022

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2022

07/2024
11/2022

12/2024
600 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2022

07/2023
06/2023

11/2023
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2022

12/2023
06/2023

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2022

07/2024
06/2023

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2023

12/2023
11/2023

06/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
07/2023

07/2024
11/2023

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
A

B
12/2023

07/2024
06/2024

12/2024
550 USD
CMX METALS SILVER FUTURES SIT 1

1
B

A
07/2024

07/2024
12/2024

12/2024
1,100 USD
CMX METALS IRON ORE 58% FE, LOW ALUMINA, CFR CHINA (TSI) FUTURES TIC 1

1
B

A
07/2020

07/2020
12/2022

12/2022
1,500 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
2,100 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
1,850 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
1,600 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

10/2020
3,347 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

03/2021
2,847 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

12/2023
2,597 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
B

A
08/2020

08/2020
10/2020

10/2020
2,300 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2020

11/2020
10/2020

03/2021
2,800 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
A

B
08/2020

04/2021
10/2020

12/2023
3,050 USD
CMX METALS IRON ORE FUTURES TIO 1

1
B

A
11/2020

11/2020
03/2021

03/2021
2,300 USD