Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 11/2020 11/2020 170 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 12/2020 10/2021 950 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 11/2021 10/2025 850 USD 30.000%