Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 09/2018 09/2018 583 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 10/2018 08/2019 1,250 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 09/2019 05/2020 1,350 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 06/2020 08/2023 1,400 USD 30.000%