Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 06/2019 12/2021 350 USD 30.000%