Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 02/2020 12/2022 375 USD 30.000%