Asset Class Navigation

7-year Eris Swap Margins

Start Period End Period
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2013 12/2018 1,000 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2019 12/2019 1,200 USD 30.000%