Asset Class Navigation

3-Year Eris Swap Margins

Start Period End Period
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 03/2016 03/2018 250 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 06/2018 03/2019 350 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 06/2019 12/2019 500 USD 30.000%