Asset Class Navigation

2-Year Eris Swap Margins

Start Period End Period
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 06/2017 03/2019 200 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 06/2019 12/2019 400 USD 30.000%