Asset Class Navigation

New Zealand Dollar Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

03/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
B

A
09/2019

09/2019
12/2020

12/2020
70 USD