Asset Class Navigation

Australian Dollar/Japanese Yen Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX CROSS RATE AUSTRALIAN DOLLAR/JAPANESE YEN AJ 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
14,000 JPY