Asset Class Navigation

Israeli Shekel Margins

CME FX ISRAELI SHEKEL IS 53 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS1 53 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS2 53 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS3 53 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS4 53 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS5 53 USD