Asset Class Navigation

Israeli Shekel Margins

CME FX ISRAELI SHEKEL IS 45 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS1 45 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS2 45 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS3 45 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS4 45 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS5 45 USD