Asset Class Navigation

Israeli Shekel Margins

CME FX ISRAELI SHEKEL IS 60 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS1 60 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS2 60 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS3 60 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS4 60 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS5 60 USD