CHINESE RENMINBI/EURO - MARGINS

Start Period End Period
CME FX EURORENMINBI FUTURE RME 01/2021 06/2022 3,200 EUR 0.03