CHINESE RENMINBI/EURO - MARGINS

Start Period End Period
CME FX EURORENMINBI FUTURE RME 03/2021 09/2022 3,200 EUR 0.03