Asset Class Navigation

Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2020 10/2020 10 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2020 11/2020 225 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2020 12/2020 223 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2021 01/2021 220 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2021 02/2021 217 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2021 03/2021 216 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2021 04/2021 202 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2021 05/2021 200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2021 06/2021 198 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2021 07/2021 195 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2021 08/2021 192 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2021 09/2021 189 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 06/2022 180 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2022 07/2022 178 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2022 08/2022 175 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2022 09/2022 174 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2022 12/2023 172 USD 0.025