Asset Class Navigation

Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2020 05/2020 375 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2020 06/2020 444 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2020 07/2020 412 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2020 08/2020 402 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2020 09/2020 394 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2020 10/2020 390 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2020 11/2020 337 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2020 12/2020 333 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2021 01/2021 331 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2021 02/2021 327 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2021 03/2021 324 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2021 04/2021 322 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2021 03/2022 301 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2022 04/2022 298 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2022 05/2022 295 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2022 06/2022 294 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2022 07/2022 292 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2022 08/2022 291 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2022 09/2022 289 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2022 12/2022 288 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2023 12/2023 285 USD 0.025