Asset Class Navigation

ULSD 10ppm Cargoes CIF MED (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 06/2020 06/2020 866 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 07/2020 06/2024 26,000 USD 0.05