Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Crack Spread BALMO Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/03/2020 02/03/2020 1,972 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/04/2020 02/04/2020 2,081 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/05/2020 02/05/2020 2,204 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/06/2020 02/06/2020 2,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/07/2020 02/07/2020 2,498 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/10/2020 02/10/2020 2,676 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/11/2020 02/11/2020 2,882 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/12/2020 02/12/2020 3,122 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/13/2020 02/13/2020 3,406 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/14/2020 02/14/2020 3,747 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/17/2020 02/18/2020 4,163 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/19/2020 02/19/2020 4,684 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/20/2020 02/20/2020 4,682 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 02/21/2020 02/28/2020 4,679 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/02/2020 03/02/2020 2,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/03/2020 03/03/2020 2,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/04/2020 03/04/2020 2,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/05/2020 03/05/2020 2,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/06/2020 03/06/2020 2,635 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/09/2020 03/09/2020 2,635 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/10/2020 03/10/2020 2,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/11/2020 03/11/2020 2,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/12/2020 03/12/2020 2,633 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/13/2020 03/13/2020 2,633 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/16/2020 03/16/2020 2,632 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/17/2020 03/17/2020 2,631 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/18/2020 03/18/2020 2,630 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/19/2020 03/19/2020 2,628 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/20/2020 03/20/2020 2,627 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 03/23/2020 03/31/2020 2,625 USD 0.08