Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Brent Crack Spread Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2018 09/2018 1,120 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2018 10/2018 1,294 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2018 11/2018 1,284 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2018 12/2018 1,273 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2019 01/2019 1,254 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2019 02/2019 1,244 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2019 03/2019 1,184 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2019 04/2019 1,174 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2019 05/2019 1,164 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2019 06/2019 1,154 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2019 07/2019 1,144 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2019 08/2019 1,134 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2019 09/2019 1,124 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2019 10/2019 1,114 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2019 11/2019 1,104 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2019 12/2019 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2020 01/2020 1,084 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2020 02/2020 1,074 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2020 03/2020 1,064 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2020 04/2020 1,054 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2020 05/2020 1,044 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2020 06/2020 1,040 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2020 07/2020 1,039 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2020 08/2020 1,034 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2020 09/2020 959 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2020 12/2020 955 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2021 01/2021 954 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2021 02/2021 949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2021 03/2021 944 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2021 04/2021 934 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2021 05/2021 924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2021 06/2021 914 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2021 07/2021 904 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2021 08/2021 894 USD 0.08