Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Brent Crack Spread Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2019 10/2019 2,650 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2019 11/2019 3,848 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2019 12/2019 1,961 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2020 01/2020 1,952 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2020 02/2020 1,943 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2020 03/2020 1,930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2020 04/2020 1,747 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2020 05/2020 1,188 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2020 06/2020 1,180 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2020 07/2020 1,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2020 08/2020 1,233 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2020 09/2020 1,229 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2020 10/2020 1,465 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2020 11/2020 1,627 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2020 12/2020 1,598 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2021 01/2021 1,570 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2021 02/2021 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2021 03/2021 1,540 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2021 04/2021 1,684 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2021 05/2021 1,668 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2021 06/2021 1,648 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2021 07/2021 1,637 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2021 08/2021 1,627 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2021 09/2021 1,648 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2021 10/2021 1,882 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2021 11/2021 1,875 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2021 12/2021 1,860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2022 01/2022 1,847 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2022 02/2022 1,833 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2022 03/2022 1,826 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2022 04/2022 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2022 05/2022 1,812 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2022 06/2022 1,805 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2022 07/2022 1,798 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2022 08/2022 1,791 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2022 09/2022 1,784 USD 0.08