Asset Class Navigation

UK NBP Natural Gas Calendar Month Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2020 12/2020 1,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 01/2021 01/2021 930 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2021 02/2021 830 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 03/2021 08/2021 810 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 09/2021 12/2025 600 GBP 25.000%