Asset Class Navigation

Transco Zone 6 Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 09/2018 09/2018 2,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 10/2018 10/2018 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 11/2018 03/2019 950 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 04/2019 12/2021 950 USD 15.000%