Asset Class Navigation

Sumas Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 11/2019 11/2019 4,000 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 12/2019 03/2020 2,250 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 04/2020 12/2020 700 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 01/2021 12/2021 655 USD 0.025