Asset Class Navigation

OneOk, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 10/2018 10/2018 350 USD 0.025
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 11/2018 12/2021 400 USD 0.025