Asset Class Navigation

NGPL Mid-Con Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 07/2021 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 12/2020 06/2021 625 USD 25.000%