Asset Class Navigation

NGPL Mid-Con Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 04/2020 10/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 11/2020 12/2021 405 USD 25.000%