Asset Class Navigation

NGPL Mid-Con Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 03/2020 08/2020 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 09/2020 12/2021 405 USD 25.000%