Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2018 09/2018 5,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 10/2018 10/2018 5,600 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2018 12/2020 5,400 USD 0.08