Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 02/2020 04/2020 5,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2020 07/2020 5,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2020 12/2025 4,250 USD 25.000%