Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2020 02/2020 5,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 03/2020 05/2020 5,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2020 12/2025 4,250 USD 25.000%