Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Front Half Month Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 09/2020 09/2020 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 10/2020 10/2020 3,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2020 12/2022 3,500 USD 25.000%