Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Back Half Month Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2020 01/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 02/2021 04/2021 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2021 12/2022 3,250 USD 25.000%