Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 07/2020 08/2020 25 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 09/2020 02/2021 20 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 03/2021 12/2021 12 USD 25.000%