Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 08/2018 08/2018 17 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 09/2018 09/2018 7 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 10/2018 12/2021 6 USD 25.000%