Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 12/2019 12/2019 25 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 01/2020 06/2020 20 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 07/2020 12/2021 12 USD 25.000%