Asset Class Navigation

Dominion, South Point Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 12/2020 01/2021 630 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 02/2021 02/2021 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 03/2021 08/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 09/2021 12/2021 260 USD 0.05