Asset Class Navigation

Dominion, South Point Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 11/2020 11/2020 420 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 12/2020 12/2020 350 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 01/2021 06/2021 315 USD 0.05
NYM NATURAL GAS DOMINION BASIS FUT (PLATTS IFERC) PG 07/2021 12/2021 260 USD 0.05