Asset Class Navigation

Enable Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ENABLE NAT GAS BASIS FUT PW 08/2018 08/2018 120 USD 0.025
NYM NATURAL GAS ENABLE NAT GAS BASIS FUT PW 09/2018 12/2021 100 USD 0.025