Asset Class Navigation

TETCO STX Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 09/2018 09/2018 170 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 10/2018 12/2021 150 USD 0.025