Asset Class Navigation

USGC to UK Continent (Platts) Dirty Freight Margins

Start Period End Period
NYM FREIGHT USGC TO UK CONTINENT (PLATTS) DIRTY USE 10/2020 12/2025 9,000 USD 25.000%