Asset Class Navigation

Cross North Sea Dirty Freight 80kt (Platts) BALMO Margins

Start Period End Period
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO XUB 10/01/2020 10/30/2020 4,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO XUB 11/02/2020 12/31/2020 2,500 USD 25.000%