Asset Class Navigation

PJM PSEG Zone Off-Peak Calendar-Day 5 MW Day-Ahead LMP Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 11/05/2019 11/21/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 11/22/2019 11/26/2019 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 11/27/2019 12/31/2019 80 USD 0.2