Asset Class Navigation

PJM PSEG Zone Off-Peak Calendar-Day 5 MW Day-Ahead LMP Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 11/13/2020 12/01/2020 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 12/02/2020 12/07/2020 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D PSO 12/08/2020 12/31/2020 80 USD 0.2