Asset Class Navigation

PJM BGE Zone Peak Calendar-Month Day-Ahead LMP Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 08/2018 08/2018 735 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 09/2018 09/2018 875 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 10/2018 11/2018 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 12/2018 07/2024 180 USD 0.025