Asset Class Navigation

Italian Power Baseload (GME) Calendar Month Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 10/2020 11/2020 2,500 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 12/2020 12/2020 2,400 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 01/2021 06/2021 2,200 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 07/2021 12/2022 1,500 EUR 0.08