WTI MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 02/2021 02/2021 483 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 03/2021 03/2021 1,100 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 04/2021 05/2021 750 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 06/2021 08/2021 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 09/2021 12/2026 400 USD 10.000%