WTI HOUSTON CRUDE OIL - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 05/2021 07/2021 5,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 08/2021 08/2021 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 09/2021 02/2022 4,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 03/2022 02/2025 4,500 USD 25.000%