WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 04/2021 08/2021 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 09/2021 08/2022 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 09/2022 12/2024 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 03/2021 03/2021 700 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 02/2021 02/2021 193 USD 25.000%