WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 04/2021 04/2021 662 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 05/2021 05/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 06/2021 10/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 11/2021 10/2022 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 11/2022 12/2024 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 03/2021 03/2021 % 25.000%