WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 01/2021 01/2021 580 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 02/2021 02/2021 700 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 03/2021 07/2021 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 08/2021 07/2022 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 08/2022 12/2024 350 USD 10.000%