WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO HIB 01/04/2021 01/29/2021 609 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO HIB 02/01/2021 02/26/2021 1,200 USD 0.05