Asset Class Navigation

Urals Med (Platts) vs. Dated Brent (Platts) CFD Margins

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 06/2020 06/2020 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 07/2020 07/2020 1,209 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 08/2020 12/2022 1,200 USD 25.000%